AGES

AGES model

AGES model je reakcí na malou úspěšnost a efektivnost klasických manažerských tréninků, kdy se po jednom měsíci udrží v paměti jenom 13% naučeného. Toto extrémně nízké číslo vedlo k hledání nových přístupů v učení. Velmi významnými se ukázaly být výzkumy Davida Rocka a jeho spolupracovníků, kteří aplikují poznatky z neurověd do firemního vzdělávání. Vytvořili model AGES, který dává přímé návody na novou, moderní – a hlavně značně efektivní – vzdělávací práci.   V níže uvedené tabulce jsou uvedeny důvody, prvky a postupy v AGES modelu. Uvádíme zde principy a postupy, které my sami využíváme ve svých programech (některé z nich jsme sami adaptovali).

 
Attention
(Pozornost)
Generation
(Generování -vytváření)
Emotions
(Emoce)
Spacing
(Rozložení v prostore a čase)
Proč?
Koncentrovaná pozornost dramaticky zvyšuje učení. Různorodé učící kanály udržují pozornost na vysoké úrovni.
Klíčové není opakování, ale vytváření vlastnictví tématu a vlastního učení a smyslu
Emoce zvyšuje pozornost (Attention)
Pozitivní emoce aktivuje paměťová centra
Rozložení učení v prostoru a čase výrazně zvyšuje kvalitu a hloubku učení
Prvky a postupy v AGES modelu
•  Témata, situace, a úkoly z reálného života účastníků.
•  Různorodost učících kanálů.
•  Vlastní projekt a rozvojový úkol. 
•  Vytváření vlastních situací a úkolů na základě učených témat
•  Generování možnosti spolupráce s kolegy.
•  Vytváří se vysoká vzájemná interakce účastníků.
•  Řeší (trénuje se na) aktuálních pracovních výzvách a problémech účastníků.
•  Využití SCARF modelu pro maximalizaci pozitivních emocí účastníků.
•  Rozložený trénink na více částí, více dnů a více kanálů, což nemusí znamenat více hodin;
   Real-Life Situations; Learning Circles; Peer-to-Peer groups; video/telekonference;
   telefonické konzultace; koučink, psychologická konzultace, webová podpora,
   interní časopis.