Experiential Learning – Zážitkové učení

David Kolb

Nejdřív zážitek a pak poznatek. To je základní princip zážitkového učení. Kolb a Fry na základě praxe zformulovali svůj věhlasný model čtyřech prvků učení se:

•    konkrétní zážitek;
•    pozorování a reflexe;
•    myšlenkové pochopení (vytvoření abstraktního pojmu, poznatku);
•    zkoušení v nové situaci.

Později se ukázalo, že je možné začít v kterémkoliv bodě a je to stále stoupající spirála učení se.

Více...