PCA: Person Centred Approach – Na člověka zaměřený přístup

Carl Rogers

PCA je centrálně o kvalitních vztazích a prvcích, které tyto vztahu utvářejí. Důležité je, že tyto myšlenky mají praktické aplikace v trénincích tak, aby člověk mohl naplno rozvinout svoje potenciály. Mnohé věci z komunikace, koučinku, lídrovství a zážitkového učení mají své kořeny v tomto přístupu.

Přístup charakterizují pojmy jako důvěra, empatie, autenticita, kvalita přítomnosti, akceptace druhého jako člověka s integritou, respekt a důležitost mezilidského vztahu.

Více...