SCARF

David Rock

Leadership a učení se být lídrem je o vedení lidí, sociálních vztazích s lidmi, o odměnách a ohroženích, které svým chováním manažeři lidem vysílají a dávají. SCARF model obsahuje souhrn objevů v oblasti neurověd o tom, jak lidé vzájemně interagují, jak se stýkají.
                                               
Status (Postavení), Certainty (Jistota),  Autonomy (Autonomie), Relatedness (Vztahovost) a Fairness (Férovost) tvoří pět domén – prvků, které lídři a manažeři potřebují znát a ve svém chování projevovat. Všechny tyto domény mají svá přímá „zastoupení“ v mozku. 

Více...