MGR. Martin Miler

Profesionálne pozadie:

 • Mgr. diplom v odbore psychológia, Trnavská univerzita, Trnava, jún 1998
 • Absolvoval vzdelávanie v Psychoterapii zameranej na človeka, Person-Centered Approach Inštitút - Ister, december 2003
 • Absolvoval rozvojový programu: Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a Integratívny koučing, jún 2013
 • Absolvoval vzdelávanie  v Emotion Focused Therapy training – level one, two, three (prof. Leslie Greenberg, Professor at York University, Toronto, Canada and (Dr. Ladislav Timuľák, School of psychology, Trinity College Dublin, Ireland), október 2014 – jún 2015


Kompetencie:  
 

 • Sebapoznanie
 • Rozvoj motivácie
 • Work-life ballance
 • Odstraňovanie prekážok v raste
 • Formulovanie pozitívnych cieľov
 • Práca s problémovými emóciami
 • Práca s problémovými osobnými alebo pracovnými vzťahmi