Mgr. ALEŠ BEDNAŘÍK

Pozície

 • Senior konzultant Training Factory
 • tréner a facilitátor

Profesionálne pozadie

 • V rokoch 1990-1995 vyštudoval katedru psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Je absolventom psychoterapeutického výcviku v Prístupe zameranom na človeka – organizovaný Person-Centred Institute – Ister.
 • Absolvoval niekoľko kurzov v riešení konfliktov, mediácii, facilitácii a vyjednávaní v USA, Maďarsku, Českej a Slovenskej republike.
 • Publikuje knihy o tréningových témach – Facilitace (Aisis, 2008), Riešenie konfliktov (PDCS, 2001), Životné zručnosti (NDS, 2004).
 • Kompetencie
 • Komunikačné zručnosti manažéra
 • Asertivita, sebapresadenie sa
 • Sales managers a sales representatives skills
 • Komunikácia s médiami
 • Riešenie konfliktov, mediácia

Manažérske kompetencie

 • Vedenie ľudí, leadership - situačné vedenie
 • Koučingové zručnosti
 • Rozvoj a vedenie tímu (indoor)
 • Riadenie a presadzovanie zmeny
 • Time manažment - manažment času
 • Stres manažment - zvládanie záťažových situácií