AGES

David Rock

Výzkumy ukazují, že až 87% nových poznatků a dovedností z tréninků se zapomene do 30 dnů.
                                                                          
Nové výzkumy z oblasti neurověd, nebo zjednodušeně výzkumy mozku, umožnily vytvořit model učení, který množství udržených dovedností a poznatků dramaticky zlepšuje. AGES je takovým úspěšným modelem, kdy jednotlivá písmena znamenají Attention (Pozornost), Generation (Generování – Vytváření), Emotion (Emoce) a Spacing (Rozložení v prostoru a čase).

Více...