PCA: Person Centred Approach – Na člověka zaměřený přístup

pca

 

Obrázek – nebo jeho varianty - znají mnozí manažeři, kteří absolvovali tréninky měkkých dovedností. Jsou to zřejmě nejdůležitější pojmy a postoje, které tvoří základ kvalitních mezilidských vztahů a kvalitní komunikace. Jen málokdo ale ví, že jejich původcem, který je rozpracoval, je psycholog Carl Rogers.
                                       
Carl Rogers vytvořil Na člověka zaměřený přístup. Silně ovlivnil mnohé oblasti, ve kterých jsou důležité mezilidské vztahy - týká se to jak teorie, tak praxe. Původně klinický psycholog a psychoterapeut, později rozpracoval obecné otázky moci a postavení; učení a vzdělávání kde vytvořil pojem student-centred approach; studoval a ovlivňoval organizace a vztahy v politice.  V roce 2002 Haggbloom et al., v pečlivé a na kritériích založené studii stovky významných psychologů 20. století, zařadil Carla Rogerse na 6. místo.  Mezi psychoterapeuty jej studie zařadila dokonce na 2. místo hned za S.Freuda.
                                                                            
Nejnovější výzkumy v neurovědách (výzkumy mozku), které vedli k modelům AGES a SCARF potvrzují mnohé Rogersovy formulace a praktické postupy. Týká se to všech prvků v modeli SCARF (například statusu a osobní moci, lidské autonomie, vztahovosti a respektu - férovosti) a dvou prvků v modelu AGES (v Rogersově kvalitě přítomnosti je nevyhnutně obsažená pozornost – attention; práce s emocemi jsou podstatou PCA přístupu). Také principy kvalitní komunikace, koučinku, lídrovství a zážitkového učení mají své jasné kořeny v PCA přístupu.