SCARF

SCARF model obsahuje souhrn objevů v oblasti neurověd o tom, jak lidé vzájemně interagují, jak se stýkají. Jedním ze základních – a pro nás důležitých objevů – je, že mozek zachází s mnoha sociálními odměnami a ohroženími se stejnou intenzitou jako s fyzickými odměnami a ohroženími.


SCARF model tvoří  pět domén – jak je autoři modelu nazvali – jsou to Status (Postavení), Certainty (Jistota), Autonomy (Autonomie), Relatedness (Vztahovost) a Fairness (Férovost). Odměny nebo ohrožení obsahů těchto pěti domén – jak dokládají mnohé studie – aktivují stejné mozkové obvody jako fyzické odměny nebo ohrožení.                        

SCARFDetailnější obsah jednotlivých domén, ve vztahu k pracovním vztahům, je následující:
1. Status - Postavení
Týká se relativní důležitosti člověka vůči ostatním lidem v organizaci nebo při tréninku.  V programech se snažíme jednat s účastníky jako se stejně důležitými.

2. Certainty – Jistota
Jde o možnost a schopnost předvídat budoucnost. V našem případě je to možnost předvídat průběh tréninku nebo workshopu, teda jejich transparentnost.

3. Autonomy – Autonomie
Pocit kontroly nad událostmi. Účastníci programů jasně vnímají, že můžou  rozhodovat a rozhodují o dalších krocích programu.  

4. Relatedness – Vztahovost
Pocit bezpečí ve vztahu s ostatními. Ukazujeme lidem, že je akceptujeme v jejich lidské podstatě, co nemusí znamenat, že souhlasíme s jejich názory.

                                                               5. Fairness – Férovost
                                                               Lidé vnímají, že se s nimi zachází férově.

Již je jasné, že tyto domény silně podmiňují kvalitu leadershipu, ale i kvalitu tréninkových programů a workshopů.  Leadership je o vedení lidí, sociálních vztazích s lidmi, o odměnách a ohroženích, které svým chováním lídři lidem vysílají a dávají. Například vnímané ohrožení svého postavení lídrem aktivuje stejné mozkové sítě jako ohrožení života. Vnímané zvýšení férovosti aktivuje stejné mozkové „odměňující“ obvody jako získání finanční odměny.