BOHATÉ ZKUŠENOSTI

  • Začínáme zážitkem (reálnou praxí), ne poznatkem (prezentací).
  • Využíváme reální projekty/aktivity z reálného pracovního života účastníků.
  • Nevyužíváme umělé případové studie.


  OVĚŘENÉ METODY

  • Vycházíme z nových výzkumů o mozku a učení se.
  • Využíváme modely AGES a SCARF Davida Rocka.
  • Jeho (a mnohé jiné) výzkumy ukazují, že po 4 týdnech po ukončení klasických tréninků si pamatujeme jenom 13%!

  OSOBNÍ PŘÍSTUP

  • Jsme zaměřeni na konkrétního účastníka a jeho/její skutečný život.
  • Stavíme na  důvěře, empatii, autenticitě, kvalitě přítomnosti, akceptaci druhého jako člověka s integritou, respektu a důležitosti mezilidského vztahu.

  REAL LIFE APROACH

  • Všechny naše programy vychází z Real Life Approach.
  • Účastníci si sami určují co a jak se chtějí v každém programu u nás naučit, co si chtějí vyzkoušet. Je to jejich cesta.


  Real life aproach

  real life aproachRLA vychází z moderních Zážitkových teorií učení (Kolb, D.A.), nových výzkumů mozku a učení se, které se  promítají do modelů AGES, SCARF (Rock, D.),  Na člověka zaměřeného přístupu v psychologii (Rogers, C.) a nejnovějších pokroků v tomto přístupu.

      

  Výše uvedené vede ke konstrukci tréninkových programů a workshopů, které:

   

   

   

   
   

  • začínají zážitkem (reálnou praxí) a ne poznatkem (prezentací);
  • rozkládají učení v čase a prostoru;
  • působí mnohými a různorodými kanály;
  • využívá projekty/aktivity z reálného života účastníků.
  © 2022 Training Factory

  Search