Rozvoj mistrů a týmových lídrů

  Rozvoj mistrů a týmových lídrů je efektivní za splnění několika podmínek:

   

  • pracujeme obvykle v kooperaci se středním managementem a operátory/dělníky; bez dosažení jejich podpory je často rozvoj mistrů a týmových lídrů velice těžký a často selhává.  
  • operátoři a dělníci absolvují informační workshop připravující je na změnu chování a stylu vedení u mistrů.
  • střední management vystupuje v roli koučů a mentorů mistrů a týmových lídrů. Mohou k tomu dostat krátký trénink „Koučování GAPu“ a mentoringu.   

   

  Program se v posledních létech realizoval anebo realizuje v:  Holcim, Mondi, GCE, Slovnaft

  © 2022 Training Factory

  Search