SCARF

  Postavení, Jistota, Autonomie, Vztahovost, Férovost

  David RockLeadership a učení se být lídrem je o vedení lidí, sociálních vztazích s lidmi, o odměnách a ohroženích, které svým chováním manažeři lidem vysílají a dávají. SCARF model obsahuje souhrn objevů v oblasti neurověd o tom, jak lidé vzájemně interagují, jak se stýkají.

  Status (Postavení), Certainty (Jistota),  Autonomy (Autonomie), Relatedness (Vztahovost) a Fairness (Férovost) tvoří pět domén – prvků, které lídři a manažeři potřebují znát a ve svém chování projevovat. Všechny tyto domény mají svá přímá „zastoupení“ v mozku.

   

   

   

  Detailnější obsah jednotlivých domén, ve vztahu k pracovním vztahům, je následující:

  SCARF1. Status - Postavení
  Týká se relativní důležitosti člověka vůči ostatním lidem v organizaci nebo při tréninku. V programech se snažíme jednat s účastníky jako se stejně důležitými.

  2. Certainty – Jistota
  Jde o možnost a schopnost předvídat budoucnost. V našem případě je to možnost předvídat průběh tréninku nebo workshopu, teda jejich transparentnost.

  3. Autonomy – Autonomie
  Pocit kontroly nad událostmi. Účastníci programů jasně vnímají, že můžou rozhodovat a rozhodují o dalších krocích programu.

  4. Relatedness – Vztahovost
  Pocit bezpečí ve vztahu s ostatními. Ukazujeme lidem, že je akceptujeme v jejich lidské podstatě, co nemusí znamenat, že souhlasíme s jejich názory.

  5. Fairness – Férovost
  Lidé vnímají, že se s nimi zachází férově.

   

  Již je jasné, že tyto domény silně podmiňují kvalitu leadershipu, ale i kvalitu tréninkových programů a workshopů. Leadership je o vedení lidí, sociálních vztazích s lidmi, o odměnách a ohroženích, které svým chováním lídři lidem vysílají a dávají. Například vnímané ohrožení svého postavení lídrem aktivuje stejné mozkové sítě jako ohrožení života. Vnímané zvýšení férovosti aktivuje stejné mozkové „odměňující“ obvody jako získání finanční odměny.

   

  © 2022 Training Factory

  Search