AGES

  AGES model

  David RockVýzkumy ukazují, že až 87% nových poznatků a dovedností z tréninků se zapomene do 30 dnů.
                                                                            
  Nové výzkumy z oblasti neurověd, nebo zjednodušeně výzkumy mozku, umožnily vytvořit model učení, který množství udržených dovedností a poznatků dramaticky zlepšuje. AGES je takovým úspěšným modelem, kdy jednotlivá písmena znamenají Attention (Pozornost), Generation (Generování – Vytváření), Emotion (Emoce) a Spacing (Rozložení v prostoru a čase).

   

   

   

  AGES model

  AGES model je reakcí na malou úspěšnost a efektivnost klasických manažerských tréninků, kdy se po jednom měsíci udrží v paměti jenom 13% naučeného. Toto extrémně nízké číslo vedlo k hledání nových přístupů v učení. Velmi významnými se ukázaly být výzkumy Davida Rocka a jeho spolupracovníků, kteří aplikují poznatky z neurověd do firemního vzdělávání. Vytvořili model AGES, který dává přímé návody na novou, moderní – a hlavně značně efektivní – vzdělávací práci. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny důvody, prvky a postupy v AGES modelu. Uvádíme zde principy a postupy, které my sami využíváme ve svých programech (některé z nich jsme sami adaptovali).

  © 2022 Training Factory

  Search