Obchodní tým: Komplexní tréninkové programy

  A. ME-DI-DA tréninkový program:


  Pro zástupce prodávající „Medical Devices and Diagnostics“

  Jak se přestat orientovat na svůj produkt.
  Jak se stát pro zdravotnického profesionála konzultantem a partnerem.
  Jak přestat být jenom dodavatelem.

  • pracuje se jenom se skutečnými obchodními případy – Real life approach;
  • po ukončení účastníci opouštějí dodavatelský přístup a mění jej za moderní a efektivní konzultační a partnerský přístup;
  • AGES model postavený na výzkumech mozku a učení se, zabezpečuje zvnitřnění nových moderních kompetencí a trvalost naučeného.   

  Komplexní příprava obchodních zástupců, postavená na principech Real Life Approach a AGES modelu


  B. Pharma tréninkový program:


  Pro farmaceutické obchodní zástupce


  Platí to samé, co pro bod A. a navíc se zabezpečí přechody:

  • od zaměření na produkt k zaměření na zákazníka, lékaře a pacienta;
  • od produktových, brandových informací k řešení logických a emocionálních GAPů;
  • od prodejních technik k budování vztahu a důvěry;
  • od stylu „asertivně přesvědčuj a tím prodávej“ k prodeji přes hodnoty, zaangažovanost, emoce a partnerský dialog

  C. Obchodní manažeři


  Příprava obchodních manažerů pro vedení a koučování obchodních zástupců:

  • manažerské styly vedení v akci; 
  • manažerské koučování výkonového a rozvojového GAPu;
  • trénink profesionálního Double call;
  • „domácí úkoly“: nácvik dovedností v praxi a feedback.


  Programy se v posledních létech realizovaly anebo realizují v:  DePuy Synthes, Sanofi-Zentiva, Cordis, Biosense-Webster, Ethicon-Endo-Surgery

  © 2022 Training Factory

  Search