Koučink

    Naši domácí a mezinárodní kolegové jsou připraveni poskytnout individuální koučinkové  sezení. Zvykem je doporučit dva kouče, ze kterých si zájemce vybere jednoho.

    Koučinky se v posledních létech realizovaly nebo realizují v: Johnson&Johnson, E.ON, Sanofi-Zentiva, Philip Morris, Lactalis, Microsoft.

    © 2022 Training Factory

    Search