Real life aproach

    Zážitkové teorie učení

    real life aproachRLA vychází z moderních Zážitkových teorií učení (Kolb, D.A.), nových výzkumů mozku a učení se, které se  promítají do modelů AGES, SCARF (Rock, D.),  Na člověka zaměřeného přístupu v psychologii (Rogers, C.) a nejnovějších pokroků v tomto přístupu.

        

    Výše uvedené vede ke konstrukci tréninkových programů a workshopů, které:

     

     

     

     
     

    • začínají zážitkem (reálnou praxí) a ne poznatkem (prezentací);
    • rozkládají učení v čase a prostoru;
    • působí mnohými a různorodými kanály;
    • využívá projekty/aktivity z reálného života účastníků.
    © 2022 Training Factory

    Search