Real life aproach

  Zážitkové teorie učení

  real life aproachRLA vychází z moderních Zážitkových teorií učení (Kolb, D.A.), nových výzkumů mozku a učení se, které se  promítají do modelů AGES, SCARF (Rock, D.),  Na člověka zaměřeného přístupu v psychologii (Rogers, C.) a nejnovějších pokroků v tomto přístupu.

      

  Výše uvedené vede ke konstrukci tréninkových programů a workshopů, které:

   

   

   

   
   

  • začínají zážitkem (reálnou praxí) a ne poznatkem (prezentací);
  • rozkládají učení v čase a prostoru;
  • působí mnohými a různorodými kanály;
  • využívá projekty/aktivity z reálného života účastníků.
  © 2022 Training Factory

  Search