Management vztahů v krizi

    Facilitace a mediace situací, kdy jsou významné skupiny, týmy a jednotlivci v delší dobu trvajících destruktivních konfliktech, ve kterých nenachází řešení.

    Používáme obsáhlý přístup podle specifických potřeb Vaší organizace a situace. Začínáme analýzou a definicí problému, facilitujeme optimální komunikaci v rámci týmu, využíváme mnohé strukturované metody, jako kreativní asociační proces, práci s odrazovými můstky (spring boarding work), rozpoložkované odpovědi (itemised responses) a další. Dále postupujeme v tomto procesu s rozvíjejícím myšlením a akčními myšlenkami.

    Pro tyto situace máme zkušený domácí a mezinárodní tým facilitátorů.

    © 2022 Training Factory

    Search